סדר עבודה הכהן הגדול ביום הכיפורים
אלבום תמונות יחודי ומרהיב ביופיו המותאם לתכנית הלימודים על מסכת יומא וסדר העבודה.