סרט תעודי מרגש באורך של 50 דקות. המתאר את מבנה המקדש לפרטי פרטיו בצורה מרהיבה ביותר.

הסרט מתאר את שערי הר הבית, רחבת הר הבית. שערי המקדש. עזרת הנשים על ארבע לשכותיה. שער ניקנור ולשכותיו. עזרת ישראל, הדוכן, עזרת כהנים. בית המטבחיים, הכיור והמוכני. המזבח ומערכותיו ומקצת עבודת הכהנים עליו. האולם ההיכל וקדש הקדשים.